RSS
ประชุมให้ความรู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 17 ต.ค. 56
ประชุมให้ความรู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 17 ต.ค. 56 (263)
ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ 18 ธ.ค.56
ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ 18 ธ.ค.56 (140)
จับสลากรางวัลสมาชิกซื้อหุ้นเงินสด
จับสลากรางวัลสมาชิกซื้อหุ้นเงินสด  (4)
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 57 จ.อุบลราชธานี
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 57 จ.อุบลราชธานี (67)
จัดทำแผนปฏิบัติการ อ.วังน้ำเขียว
จัดทำแผนปฏิบัติการ อ.วังน้ำเขียว (23)
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (5)
เปลี่ยนดินให้เป็นทองด้วยสองมือ
เปลี่ยนดินให้เป็นทองด้วยสองมือ (24)
ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม
ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม (45)
ประเพณีสงกรานต์ 2561
ประเพณีสงกรานต์ 2561 (23)
จัดทำแผนปฏิบัติการ 2561
จัดทำแผนปฏิบัติการ 2561 (69)
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (47)
ประชุมใหญ่สามัญ 2560
ประชุมใหญ่สามัญ 2560 (9)
โครงการเที่ยวก่อนผ่อนทีหลัง เวียดนาม
โครงการเที่ยวก่อนผ่อนทีหลัง เวียดนาม (6)
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น ปี 2561
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น ปี 2561 (4)
รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น ปี 2561
รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น ปี 2561 (18)
ศึกษาดูงานสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษ
ศึกษาดูงานสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษ (13)
โครงการปลูกป่ารักษ์โลก 2561
โครงการปลูกป่ารักษ์โลก 2561 (58)
โครงการอบรมด้านกฎหมาย ความเสมอภาคและพฤติกรรมบริการ
โครงการอบรมด้านกฎหมาย ความเสมอภาคและพฤติกรรมบริการ (13)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี มาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี มาดูงาน (12)
เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (8)
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (7)
โครงการสหกรณ์สีขาว มอบเกียติบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โครงการสหกรณ์สีขาว มอบเกียติบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (7)
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชาวกาฬสินธุ์
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อชาวกาฬสินธุ์ (7)
โครงการมอบความเย็น จากใจ ให้น้อง
โครงการมอบความเย็น จากใจ ให้น้อง (7)
โครงการไม่ทิ้งสมาชิกใว้ข้างหลัง
โครงการไม่ทิ้งสมาชิกใว้ข้างหลัง (11)
โครงการมอบไออุ่นต้านภัยหนาว
โครงการมอบไออุ่นต้านภัยหนาว (8)
โครงการละครสั้นสะท้อนชีวิต
โครงการละครสั้นสะท้อนชีวิต (13)
โครงการปฏิบติธรรมนำสุข
โครงการปฏิบติธรรมนำสุข (26)
ต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด
ต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด (12)
เทศกาลสงกรานต์ 2562
เทศกาลสงกรานต์ 2562 (13)
มอบเงินสงเคราะห์สมาคม สมาชิก
มอบเงินสงเคราะห์สมาคม สมาชิก (3)
โครงการฝายมีชีวิตพลิกฟื้นป่าตามรอยพระบาท ณ ป่าดงนามล
โครงการฝายมีชีวิตพลิกฟื้นป่าตามรอยพระบาท ณ ป่าดงนามล (24)
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วย
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วย (39)
โครงการชี้ช่องให้ร่ำรวย
โครงการชี้ช่องให้ร่ำรวย (31)
รับรางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รับรางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (11)
โครงการเกษียณสุข และ เกษียณมั่นคง
โครงการเกษียณสุข และ เกษียณมั่นคง (8)
โครงการต้นกล้าสหกรณ์
โครงการต้นกล้าสหกรณ์ (28)
สอ.สสจ.​กาฬสินธุ์​ ศึกษา​ดูงาน​สหกรณ์​สีขาว​
สอ.สสจ.​กาฬสินธุ์​ ศึกษา​ดูงาน​สหกรณ์​สีขาว​ (17)
เดินรณรงค์โครงการเกษียณสุข เกษียณมั่นคง
เดินรณรงค์โครงการเกษียณสุข เกษียณมั่นคง (20)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม​สมาชิกและญาติสายตรง
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม​สมาชิกและญาติสายตรง (11)
มอนทุนสาธารประโยชน์​ให้​ รพ.กาฬสินธุ์​
มอนทุนสาธารประโยชน์​ให้​ รพ.กาฬสินธุ์​ (6)
มอบเงินสงเคราะห์​ศพ​สมาชิก​ถึงแก่กรรม​
มอบเงินสงเคราะห์​ศพ​สมาชิก​ถึงแก่กรรม​ (7)
วันสหกรณ์​แห่งชาติ​ 2563
วันสหกรณ์​แห่งชาติ​ 2563 (17)
บันทึกวิดีโอรางวัลดีเด่นการออม สส.ชสอ.
บันทึกวิดีโอรางวัลดีเด่นการออม สส.ชสอ. (16)
โครงการ​ทำแผนปฏิบัติการปี​ 2563
โครงการ​ทำแผนปฏิบัติการปี​ 2563 (18)
รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 2562
รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 2562 (21)
โครงการชูช่อต่อยอดต้นกล้าสหกรณ์
โครงการชูช่อต่อยอดต้นกล้าสหกรณ์ (30)
โครงการอบรมกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (21)
ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนในโรงเรียน
ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนในโรงเรียน (40)
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 (92)
ฝายมีชีวิตพลิกฝื้นผืนป่า 2563
ฝายมีชีวิตพลิกฝื้นผืนป่า 2563 (41)
มอบเงินสงเคราะห์​ศพ​สมาชิก​ถึงแก่กรรม 2
มอบเงินสงเคราะห์​ศพ​สมาชิก​ถึงแก่กรรม 2 (10)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม (30)
ปฏิบัติธรรมนำสุขปี 2564
ปฏิบัติธรรมนำสุขปี 2564 (11)
วันสหกรณ์แห่งชาติ 2564
วันสหกรณ์แห่งชาติ 2564 (15)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 64
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 64 (18)
โครงการเอื้ออาทรสมาชิกปี 2564
โครงการเอื้ออาทรสมาชิกปี 2564 (11)

Banners Link

111king2knowmocaoosalathaicooptkctoon

คุณอยู่ที่: Home ภาพกิจกรรม